Assetmanagement

implementatie, advisering, training en coaching

  • Home
  • Assetmanagement

Voordelen van assetmanagement

"Gecoördineerde activiteiten van een organisatie om waarde van assets te realiseren." (definitie assetmanagement, ISO 55.000). Voordelen van assetmanagement zijn: betere resultaten, onderbouwde investeringsbeslissingen, goed omgaan met risico's, betere dienstverlening, aantoonbaar maatschappelijk verantwoord handelen, voldoen aan wet- en regelgeving, betere reputatie, duurzamere bedrijfsvoering, verbeterde efficiency en effectiviteit.

Hoe realiseer deze voordelen? Waar begin je mee? Hoe worden medewerkers geïnspireerd om hun assetmanagement-rol op te pakken? Wat is hun rol?

Aquame helpt de juiste antwoorden te vinden op deze en andere vragen die ontstaan wanneer je met assetmanagement aan de slag gaat. De ondersteuning kan bestaan uit projectleiding, interim-management, advisering of training afhankelijk van uw wens.

De levenscyclus van assets is de basis voor besluiten. Samenwerking, standaardisatie en hanteren van gelijke uitgangspunten zijn daarvoor essentieel. Vijf fasen worden onderscheiden: initiëren, ontwikkelen, realiseren, gebruiken, beëindigen (of vernieuwen). Er vindt continu optimalisatie plaats door onderlinge afstemming van de levenscyclusfasen en door een optimum na te streven tussen prestaties, risico's en kosten.

Bij het stellen van prioriteiten wordt een risicobenadering toegepast. De weging van risico's dient in de gehele organisatie op gelijke wijze plaats te vinden. De risicomatrix is hiervoor een uitstekend hulpmiddel.

Vaak is het gevraagde prestatieniveau onvoldoende duidelijk vastgelegd. Ook is de zekerheid waarmee dit niveau moet worden geleverd veelal niet voldoende gespecificeerd. Een voorbeeld hoe dit kan, zijn de operationele prestatieniveaus van een drinkwatervoorziening. De wet geeft hierover geen uitsluitsel, echter door het bedrijf kunnen deze niveaus prima worden gespecificeerd.

Assetmanagement gaat over waarde voor de organisatie en haar stakeholders, over afstemming van activiteiten, plannen en besluiten op de doelen van de organisatie, over leiderschap en werkcultuur en over zekerheid dat assets hun bestaansrecht vervullen. Aquame richt zich daarom op

  • Focus op essentie
  • Samenwerking en afstemming
  • Sturing op betrokkenheid, ontwikkeling en duurzame implementatie
  • Monitoring van resultaten en risico's