Verandermanagement

advisering, training en coaching

  • Home
  • Verandermanagement

Succesvol veranderen

Veranderen gaat over inspireren, over leiderschap over weten waar je naar toe wilt. Vergezichten en ambitie. Maar dat niet alleen. Het gaat ook om aandacht voor de individu. Vertrouwen geven, aansluiten bij wat iemand kan. Niet alleen vertellen maar ook laten ervaren.

Aquame gaat bij veranderingen uit van een ontwikkelbenadering binnen kaders, van autonomie én structuur. Hoe pak je dit in de praktijk aan? Wat kun je doen en wat moet je laten? Aquame ondersteunt u graag bij verandertrajecten. Dit kan op verschillende manieren afhankelijk van uw vraag.

Hoe we veranderingen ervaren heeft te maken met onze mindset. Hebben we een vaste mindset of gaan we uit van groeimogelijkheden? Door structuur en autonomie te combineren, kunnen we de voordelen van beide gebruiken. Verschillen in mindset leiden tot verschillende resultaten bij verandering.

Betrokkenheid creëren in plaats van weerstand opwekken. Een paar suggesties (geïnspireerd op Reeve en Assor) hoe autonomie en structuur gecombineerd kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:

  • Betrek individuen bij de keuze en formulering van doelen en regels.
  • Moedig mensen aan om hun interesses, voorkeuren, waarden en doelen te onderzoeken.
  • Erken het perspectief en de voorkeuren van het individu.
  • Geef keuzes in hoe het individue wil bijdragen aan gemeenschappelijke doelen.
  • Leer mensen communicatievaardigheden aan die nadruk leggen op geduld en duidelijkheid.
Zachte factoren zijn bij verandering veel bepalender voor succes dan doelen en budgetten.