Assetmanagement

implementatie, advisering, training en coaching

  • Home
  • Assetmanagement

Heeft assetmanagement uw aandacht?

Aquame geeft ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van assetmanagement.

Met assetmanagement wordt het optimum gezocht tussen prestaties, risico’s en kosten. Echter hoe kom je tot prestatienormen voor de riolering of het watersysteem? Hoe vertaal je ervaringen van andere sectoren naar jouw specifieke situatie? Aquame gebruikt een stapsgewijze methode om prestaties te specificeren.

Vergelijkbare vragen doen zich voor als het gaat over kosten en risico’s. Welke stappen moet je zetten om levenscycluskosten te bepalen die aansluiten bij bedrijfsgegevens? Wanneer is het zinvol om met risico’s te werken en hoe doe je dat?

Assetmanagement gaat niet alleen over het optimum tussen prestaties, risico’s en kosten. Het betreft ook het aanbrengen van consistentie (alignement) in beleid en uitvoering. De focus van assetmanagement ligt op de waarde die assets toevoegen. Waarde in haar brede betekenis. Niet alleen uitgedrukt in geld maar ook bijvoorbeeld in niet tastbare waarde zoals imago. Assetmanagement gaat ook over leiderschap en borging. Over een organisatie cultuur waarin medewerkers effectief en gezamenlijk een constante prestatie leveren.

Assetmanagement betreft ook duurzaamheid. Het gaat over oplossingen die bestand dienen te zijn tegen veranderende omstandigheden. In de aanpak van het ontwikkelen en aanpassen van assets dient er aandacht te zijn voor flexibiliteit en robuustheid.

Al deze facetten vragen nieuwe werkwijzen, andere afwegingskaders en nieuw gedrag. Een uitdagend perspectief waar Aquame u graag bij helpt.